Om Haraldsheim

Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim er et flott møte­sted for reisende fra alle verdens deler og er en del av den ideelle orga­ni­sa­sjonen Hostel­ling Inter­na­tional. Haralds­heim er et tradi­sjons­rikt vand­rer­hjem etab­lert i 1953, i Norges hoved­stad Oslo, belig­gende bare 4 km fra sentrum, i trygge og pene omgi­velser med en prakt­full utsikt over by og fjord. Du kan slappe av i vår frodige oase av en hage eller bli kjent med andre gjester i felles­stuene eller gjeste­kjøkken. Vand­rer­hjemmet er et ideelt utgangs­punkt for turer i marka, eller utfors­king av byen Oslo, både sommer og vinter, og passer godt for fami­lier, par, grupper og indi­vi­duelt reisende. Haralds­heim har vært, og er, fore­trukket rimelig over­nat­tings­sted for utal­lige skole­klasser, skole­korps og idretts­grupper.

Gode forbin­delse med offentlig trans­port, flybuss fra Garde­moen, bybuss, trikk og T-bane. Vi har gratis parke­ring for våre gjester, også for busser.

Vi har totalt 88 gjesterom, de fleste med eget bad, flere med TV og gratis tråd­løst inter­nett. Rommene kan bestilles som enkelt-, 2-sengs-, 3- 4- 6- sengs-rom eller fami­lierom. Det er også mulig å bestille bare 1 seng i fellesrom – som er et tilbud alle vand­rer­hjem har. Vi har gode gruppe­tilbud, både for over­nat­ting og bespis­ning. God norsk frokost­buffet er inklu­dert i våre over­nat­tings­priser.

Vi har flott gjeste­kjøkken, hvor du kan lage mat med andre gjester. En nydelig urte­hage, frukt og bær er anlagt til gjes­tenes fri benyt­telse. Det nyeste prosjektet i hagen er økolo­gisk dyrkede jordbær og brok­koli i «urban garde­ning style».

Vi tilbyr også gode fasi­li­teter for møter og konfe­ranser. Totalt fem møterom av ulik stør­relse, kapa­sitet fra 5 – 100 personer.

Attraksjoner og aktiviteter i byen:

Oslo er unik med sin kombi­na­sjon av fjord og fjell, småby og storby. Alt er tilgjen­gelig for besø­kende med kollek­tiv­trans­port. Øyhop­ping på fjorden, eller slalåm på Tryvann, yrende musikkliv i sentrum og kule små restau­ranter på Grøn­land eller flere timers stille turer i Nord­marka.

Oslo er en by med mange sever­dig­heter, museer, spen­nende arki­tektur og byr på mange ulike arran­ge­menter og akti­vi­teter året rundt. Noen av de mest besøkte stedene er Holmen­kollen skian­legg, Vige­lands­parken, Den Norske Opera, Munch­mu­seet, Folke­mu­seet, Viking­mu­seet og selv­føl­gelig Karl Johans­gate og Aker Brygge som byr på shop­ping, gode restau­ranter og uteliv.

Flott tur-terreng i ulike deler av Oslo marka, både sommer og vinter. Oslo har flotte nærlig­gende alpin­an­legg på Tryvann og Gref­sen­kollen og flere fine bade­strender både i bykjernen på øyene rundt.

Oslo arran­gerer årlig i uke 31 verdens største fotball­tur­ne­ring, Norway Cup. I 2016 deltok 2199 lag og det ble spilt 6000 kamper i løpet av en uke.