Medlemskap

Bli medlem i Hostel­ling Inter­na­tional. Det åpner mulig­heter for rimelig over­nat­ting over hele verden med egne medlems­for­deler, samt at du vil ha medlems­ret­tig­heter i en orga­ni­sa­sjon som har som mål å tilrette­legge gode møte­plasser for reisende, slik at du blir kjent med andre kulturer og får like­sin­nede venner. Du får 10 % rabatt på over­nat­ting når du er medlem og booker direkte hos oss eller via vår nett­side.

Medlem­skapet gjelder i 12 måneder fra tegnings­dato og kan benyttes på alle vand­rer­hjem i Norge, samt alle vand­rer­hjem i utlandet som er tilsluttet Hostel­ling Inter­na­tional.

Medlem­skap Pris
Hoved­med­lem­skap pr. person Kr 150,-
Gruppe­med­lem­skap Kr 500,-

Medlem­skap kan kjøpes på inter­nett eller i vår resep­sjon.