Kurs og konferanse

Orga­ni­sa­sjoner, foreninger, nærings­livet og kommunen bruker oss både som møte- og over­nat­tings­sted for sine ansatte og tilrei­sende. Våre rolige lokaler er velegnet til effek­tive kurs for 5 – 100 personer, og her finnes høyt­ta­ler­an­legg, prosjektor, lerret, flippover/whiteboard og trådløs inter­nett­opp­kob­ling – alt inklu­dert i vår kurs­pakke.

Loka­lene settes opp etter deres ønske, og står klare med kaffe/te og frukt ved ankomst. En fris­tende lunsj med kalde og varme retter pluss dessert og kaffe/te serveres i spise­salen når det passer inn i programmet. Etter­fulgt med kaffe/te i møtesal pluss kake på etter­mid­dagen. Dette er vår kurs­pakke som er beregnet på dags­møter fra ca. kl. 08.00 – 16.00.

Ønskes andre løsninger har vi et godt utvalg av serve­rings­al­ter­na­tiver som vi setter sammen etter deres ønske.

Stan­dard konfe­ranse­pakke for dags­møter, kr. 350,- pr person, dette inklu­derer:

  • Lokal­leie med ønsket oppsett og utstyr.
  • Gratis tråd­løst inter­nett.
  • Frukt, vann kaffe/te ved dagens start.
  • Tilgang til kaffe/te/vann hele dagen.
  • Lunsj­buffet med varme og kalde retter og dessert, inklu­dert juice/melk/saft/kaffe/te.
  • Etter­mid­dags­pause med kake.
  • Gratis parke­ring.

Mine­ral­vann i møterom eller til måltid, kr. 25,- pr 0,25 ltr flaske.
 

Kontakt oss

Fornavn (obli­ga­to­risk)

Etter­navn (obli­ga­to­risk)

E-post (obli­ga­to­risk)

Telefon

Melding